Ruszył nabór wniosków w VIII Programu Grantowego Danone  "Masz pomysł?
Podziel się Posiłkiem!". Do programu mogą zgłaszać się  szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury, grupy nieformalne, które chcą dożywiać dzieci oraz zadać o ich edukację. Nabór wniosków trwa do 27 lutego.

Pierwsze spotkanie w 2012 roku było okazją do dokonania podsumowania ubiegłorocznej współpracy, podziękowań i rozpoczęciu rozmowych o planach na najbliższe miesiące.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 180.000 zł. Kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Brwinów mogą składać oferty do 17 lutego 2012 r.