Burmistrz Gminy Brwinów po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. W pierwszej części konkursu rozdysponowano kwotę 6.500 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych oraz w wydarzenia związane z rokiem Armii Krajowej mogą składać oferty do 20 lipca 2012 r.

Jak informuje druh Marcin Sikora, działająca w Brwinowie 29 Mazowiecka Drużyna Harcerska również uczestniczy w akcji „1%”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera osoby aktywne w swoich środowiskach: trwający przez 12 miesięcy program obejmuje m.in. szkolenia, pracę z tutorem, wyjazdy studyjne do miejsc, gdzie liderzy już odnieśli sukces. Opłatę za kurs – ponad 10 tys. zł – pokrywa Fundacja. Uczestnicy opłacają jedynie koszty dojazdu na szkolenia. Nabór trwa do 26 marca.

Do przekazania 1% podatku dla brwinowskiej Jedynki zachęca Marzena Sobieraj ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie.

W piątek 17 lutego o godz. 14.00 upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. W pracach komisji konkursowej będą mogli uczestniczyć reprezentanci stowarzyszeń.

Od 21 marca do 16 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie tzw. małych projektów oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na projekty edukacyjne, promocję ekologii, projekty kulturalne itp. przeznaczono 432 tys. zł. Pula dla przedsiębiorców w tym naborze to 228 tys. zł.

Po sukcesie akcji „100 placów zabaw...” warto spróbować sił w kolejnym konkursie: „Szkółki Piłkarskie NIVEA” to projekt dla szkół podstawowych i klubów sportowych, które prowadzą treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-13 lat.