Burmistrz po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do 30 marca br można składać oferty na prowadzenie zajęć sportowych w dziedzinach piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykowej.

Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie od 2009 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” i za jego pośrednictwem zbiera wpłaty z 1% podatku.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Burmistrz Gminy Brwinów po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. W pierwszej części konkursu rozdysponowano kwotę 6.500 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych oraz w wydarzenia związane z rokiem Armii Krajowej mogą składać oferty do 20 lipca 2012 r.

Jak informuje druh Marcin Sikora, działająca w Brwinowie 29 Mazowiecka Drużyna Harcerska również uczestniczy w akcji „1%”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera osoby aktywne w swoich środowiskach: trwający przez 12 miesięcy program obejmuje m.in. szkolenia, pracę z tutorem, wyjazdy studyjne do miejsc, gdzie liderzy już odnieśli sukces. Opłatę za kurs – ponad 10 tys. zł – pokrywa Fundacja. Uczestnicy opłacają jedynie koszty dojazdu na szkolenia. Nabór trwa do 26 marca.

Do przekazania 1% podatku dla brwinowskiej Jedynki zachęca Marzena Sobieraj ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie.