Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym mogą składać poprawki do poniedziałku 4 marca br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej...

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 marca 2019 r.


Link do ogłoszenia

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 22 lutego 2019 r.


Ogłoszenie

Zmiana do ogłoszenia - PDF

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie [PDF]

Reprezentanci stowarzyszeń do końca stycznia mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursach dotacyjnych na 2019 rok.