Schronisko z Jabłonny jako jedyne zgłosiło się w przetargu na zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z miejscem w schronisku dla psów znalezionych na terenie gminy Brwinów. Można pomóc bezdomnym zwierzakom przekazując 1% Swojego podatku w rozliczeniu za 2011 rok.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ubiega się o dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli sekcji tenisa stołowego na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, które odbędą się 21-22 kwietnia br. w Zgierzu. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do 30 marca br można składać oferty na prowadzenie zajęć sportowych w dziedzinach piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykowej.

Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie od 2009 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” i za jego pośrednictwem zbiera wpłaty z 1% podatku.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Burmistrz Gminy Brwinów po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. W pierwszej części konkursu rozdysponowano kwotę 6.500 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych oraz w wydarzenia związane z rokiem Armii Krajowej mogą składać oferty do 20 lipca 2012 r.

Jak informuje druh Marcin Sikora, działająca w Brwinowie 29 Mazowiecka Drużyna Harcerska również uczestniczy w akcji „1%”