Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 10 marca 2014 r. do godz. 16.00

Przedstawiciele stowarzyszeń mogą zgłaszać do 21 lutego 2014 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowej dokonującej oceny ofert w konkursie dotacyjnym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brwinów na 2014 rok.

Fundacja Toto Animo  ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: „Zima Toto Animo 2014”. Każdy może do 22 stycznia 2014 r. do oferty wnieść swoje uwagi.

W najbliższy poniedziałek 20 stycznia 2014 r. o godz. 18.30 burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprasza stowarzyszenia na pierwsze w tym roku spotkanie.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: „Wspólne Koncertowanie Polsko-Czeskie”. Każdy może do 20 stycznia 2014 r.  do oferty wnieść swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 10 lutego 2014 r.

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” ubiega się o dofinansowanie spotkania integracyjnego stowarzyszenia propagującego trzeźwy styl życia. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.