Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 22 lutego 2019 r.


Ogłoszenie

Zmiana do ogłoszenia - PDF

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie [PDF]

Reprezentanci stowarzyszeń do końca stycznia mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursach dotacyjnych na 2019 rok.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą składać poprawki do poniedziałku 21 stycznia br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Fundacja KRAINA OZA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BKS Naprzód złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.