Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki ostatniego w 2013 r. konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 14 października 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowej dokonującej oceny ofert w ogłoszonym przez burmistrza konkursie dotacyjnych na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w gminie Brwinów w dniu 11 listopada 2013 r.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

„Szlachetna paczka” trafia w grudniu do potrzebujących w całej Polsce. Dorota Piasecka, liderka tej akcji w rejonie Brwinowa, zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ubiega się o dofinansowanie udziału sekcji kulturystyki i trójboju siłowego w Pucharze Świata Federacji WUAP w Zalesiu. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił ostatni w tym roku konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2013 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w gminie Brwinów mogą składać oferty do 7 października 2013 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie rajdu młodzieży szkolnej z terenu gminy Brwinów wraz z kombatantami szlakiem oddziałów „Szarego” i „Ponurego”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.