Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił ostatni w tym roku konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2013 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w gminie Brwinów mogą składać oferty do 7 października 2013 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie rajdu młodzieży szkolnej z terenu gminy Brwinów wraz z kombatantami szlakiem oddziałów „Szarego” i „Ponurego”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Brwinowski Klub Sportowy Naprzód ubiega się o dofinansowanie organizacji turnieju piłki nożnej dla dzieci. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Stowarzyszenie Długa Ławka ubiega się o dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla dzieci. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Brwinowski Klub Sportowy Naprzód ubiega się o dofinansowanie wyjazdu na obóz sportowy dzieci i młodzieży w okresie 11-18 sierpnia 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki drugiego w tym roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2013 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów bitwy pod Brwinowem i Święta Odzyskania