Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym został unieważniony.
 

Stowarzyszenie Długa Ławka ubiega się o dofinansowanie zajęć z judo i jujitsu. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Stowarzyszenie Długa Ławka ubiega się o dofinansowanie startu zawodnika Długa Ławka Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej w Mistrzostwach Polski Jujitsu Sportowego Juniorów. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscypliny, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym konkursie. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 21 marca 2014 r. do godziny 14:00.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przedstawiciele stowarzyszeń mogą zgłaszać do 11 marca 2014 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowych dokonujących oceny ofert w konkursach dotacyjnych na 2014 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.