RYS HISTORYCZNY

Z inicjatywy Jana Kulisiewicza – mieszkańca Błonia, a jednocześnie komendanta OSP w Błoniu oraz zaprzyjaźnionego z nim Władysława Włodarczyka mieszkańca Biskupic powstał 22 lipca 1928 roku oddział ochotniczej straży pożarnej w Biskupicach. W chwili powstania liczba członków nie przekraczała 20 osób. Jak bardzo potrzebne było utworzenie tej jednostki świadczy zaangażowanie i ofiarność tutejszych i okolicznych mieszkańców. Franciszek Grabek ofiarował plac i pożyczył część materiału na budowę strażnicy. Piotr Kulpita majster murarski zbudował remizę za niewielką odpłatnością. Józef Skroński gospodarz OSP wykonał roboty ciesielskie. Dziedzic majątku Biskupice Grabowski sprawił strażakom umundurowanie. Trudno wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej placówki.
 
w skład pierwszego zarządu wybrani zostali:

Władysław Włodarczyk – prezes
Jan Pokropek - zastępca prezesa
Władysław Boniecki – sekretarz
Franciszek Grabek – skarbnik
Józef Skroński – gospodarz
Piotr Boniecki – naczelnik

 
Pierwsza drużyna strażacka liczyła 12 osób. Byli to:

Stanisław i Wacław Bonieccy
Stefan i Jan Chełmińscy
Józef i Piotr Kamińscy
Wacław, Jan i Adam Kulpitowie
Antoni Dębek
Franciszek Domżalski
Edward Wit

 
Oprócz walki z żywiołem prowadzono także działalność kulturalną. Działał  zespół artystyczny, który dostarczał mieszkańcom rozrywki grając komedie. Za zebrane wśród mieszkańców pieniądze (pomoc państwa była bardzo skromna) zakupiono niezbędne  wyposażenie. Mieli własne konie. Do pożaru pędzili dwoma wozami. Na jednym była pompa ręczna, na drugim beczka z wodą.
 
We wrześniu 1939 roku dotarli tu wycofujący się z poznania strażacy. Dalsza ich podróż na wschód nie miała już sensu, zawrócili więc zostawiając ,,chwilowo’’ swój samochód, który odebrali już po wojnie. W czasie okupacji w remizie strażackiej Niemcy urządzili sobie łaźnie. Nie zabezpieczyli ścian przed wilgocią i budynek niszczał. W okresie powstania warszawskiego remiza została oddana na szpital dla rannych powstańców, których z narażeniem życia zwozili i pielęgnowali tutejsi strażacy. Po wojnie w roku 1948 za własne pieniądze zakupiono samochód z demobilu marki ,,chevrolet’’  - służył biskupickiej straży przez 10 lat. W roku 1955 oddział otrzymał w darze od Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Centralnego Zarządu Farmaceutycznego motopompę.
 
Odział  liczył w tym momencie 19 członków czynnych i 30 wspierających. Z biegiem lat dorabiano się coraz nowocześniejszego sprzętu. Za kupiono samochód pożarniczy typu ,,Lublin’’, potem ,,Żuka’’ i wreszcie nowoczesny samochód bojowy typu ,,Star 200’’, a drugi typ ,,Jelcz’’. Wyposażeniu mieli już motopompy typu ,,Polonia 800’’ i wiele setek metrów węży pożarniczych. z pomocą władz i miejscowego społeczeństwa zbudowano w latach 60-tych suszarnię węży (wspinalnię) zainstalowano syrenę elektryczną.

W skład zarządu w roku 1969 stanowili:

Henryk Ziemniak – prezes
Edmund Woźniak – skarbnik
Bogusław Woźniak – gospodarz
Władysław Domżalski – komendant

 
czynnymi członkami byli:

1. Tadeusz Jakubiak
2. Tadeusz Dolota
3. Eugeniusz Dębek
4. Janusz Boniecki
5. Zygmunt Woszczek
6. Henryk Lubański
7. Sylwester Domżalski
8. Antoni Komopka   
9. Franciszek Komopka
10. Bogusław Woźniak
11. Zenon Słowiński
12. Tadeusz Włodarczyk
13. Henryk Ziemniak
14. Kazimierz Ziemniak
15. Józef Borządek
16. Aleksander Bogucki
17. Jerzy Kopras
18.Antoni Skroński
19. Zygmunt Świątek
20. Ryszard Grabek
21. Henryk Grabek
22. Tadeusz Domżalski

 
Sekcja OSP Biskupice stale podnosiła swoje kwalifikacje i zdolność bojową. Brała udział w zawodach pożarniczych rejonu Pruszków zajmując czołowe miejsca. w zawodach warszawskiej kompanii obwodowej zajęła pierwsze miejsce.
Jubileusz 60-cio lecia obchodzono bardzo uroczyście w 1988 roku.
 
Skład zarządu osp był następujący:

Władysław Domżalski – prezes
Henryk Ziemniak – (v-ce) prezes
Tadeusz Domżalski  - sekretarz
Edmund Woźniak – skarbnik
Stanisław Grabek – gospodarz
 

Komisja rewizyjna:

Tadeusz Dolota – przewodniczący
Ryszard Grabek – członek
Henryk Lubański członek
 

Drużyna:

1. Ireneusz Jakubiak
2. Sylwester Jakubiak
3. Jacek Skalski
4. Paweł Konopka
5. Cezary Słowiński
6. Władysław Włodarczyk
7. Jan Matusiak
8. Mirosław Stec
9. Eligiusz Dębek
10. Tadeusz Dolota
11. Zbigniew Malkowski
12. Waldemar Wedman
13. Andrzej Wedman
14. Adam Sobański
15. Rafał Bartos
16. Zbigniew Matuszewski
17. Mariusz Woźniak
18. Henryk Grabek

 
Gotowość bojowa jednostki została w tym czasie osłabiona, bo trzeba było skasować jeden samochód ,,star 25’’. Po jubileuszu 60-cio lecia otrzymano nowego ,,stara’’. Rocznie jednostka gasiła około 30 pożarów. Jeśli istniała potrzeba wyjazdu poza własny teren dyspozycję taką wydawał 21 rejon w Pruszkowie. Z dniem 14 kwietnia 1995 roku jednostka straży pożarnej w Biskupicach została włączona do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego . W roku 1998 roku odbyły się w Nadarzynie zawody drużyn pożarniczych rejonu Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Z Biskupic startowały 2 sekcje. Zajęły 4 i 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej. Zawody te zaliczane są jako zawody miejsko-gminne, w których te 2 sekcje  uzyskały 1 i 2 miejsce. W nagrodę otrzymały puchar z rąk Pana Burmistrza Jana Witkowskiego. W związku z jubileuszem 70 lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach ufundowany został dla oddziału sztandar, który został poświęcony i przekazany w czasie uroczystości w dniu 16 sierpnia 1998 roku.
 
W 1998 roku zarząd OSP Biskupice pracuje w następującym składzie:

Władysław Domżalski – prezes
Zenon Słowiński – naczelnik
Edmund Woźniak – skarbnik
Tadeusz Domżalski – sekretarz
Stanisław Grabek – gospodarz
 

Drużyna liczyła 25 członów są to:

1. Tadeusz Dolota
2. Henryk Lubański
3. Jan Matusiak
4. Henryk Grabek
5. Ryszard Grabek
6. Cezary Słowiński
7. Paweł Konopka
8. Eligiusz Dębek
9. Sylwester Jakubiak
10. Marian Dolota
11. Mariusz Woźniak
12. Zbigniew Matuszewski
13. Zbigniew Malkowski
14. Tomasz Świeciński
15. Rafał Bartos
16. Andrzej Wedman
17. Waldemar Wedman
18. Adam Sobański
19. Grzegorz Sobański
20. Mariusz Sobański
21. Piotr Pękala
22. Mariusz Pękala
23. Paweł Banasiak
24. Janusz Sobczyk
25. Rafał Sadowski

 
W pierwszych zawodach powiatowych w 1999 roku, następnie w 2002 roku jednostka zajęła pierwsze miejsca w zawodach pożarniczych w Nadarzynie. W 2003 strażacy przeprowadzili własnymi rękoma remont garażu. Materiały na remont zostały zakupione z funduszy Urzędu Gminy.
W 2006 roku został skasowany samochód ,,star 200 GBM’’ a w zamian straż otrzymała ,,stara 200 GBA’’.
 
Drużyna strażacka z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz swojej jednostki. Strażacy z własnych środków dobudowali kuchnię i toaletę. W 2008 roku wyremontowali garaż i ocieplili strażnicę. Wybetonowali wjazd do garażu i uprzątnęli teren wokół remizy. Urząd Gminy sfinansował  materiały do remontów.
W tym czasie na stanie jednostki znajdowały się 2 samochody typu star 200 GBA i star 244 GBA.
 
zarząd OSP w 2008 roku:

Tadeusz Domżalski – prezes
Stanisław Grabek – naczelnik
Paweł Banasiak – zastępca naczelnika
Rafał Bartos – gospodarz
Jan Matusiak – skarbnik
Zbigniew Malkowski – sekretarz

 
Członkowie zarządu to:

ks. proboszcz Krzysztof Gołebieski
Andrzej Wedman
Cezary Słowiński

 
drużyna strażacka liczy 25 członków:

1. Słowiński Zenon
2. Grabek Ryszard
3. Konopka Paweł
4. Dolota Marian
5. Jakubiak Sylwester
6. Dębek Rafał
7. Stokłosa Łukasz
8. Kurlak Grzegorz
9. Jędrasik Tomasz
10. Dolota Tadeusz
11. Wedman Waldemar
12. Kołomyjcow Przemek
13. Sobański Grzegorz
14. Sadowski Rafał
15. Brzeziński Daniel
16. Sobański Mariusz
17. Pokropek Michał
18. Malkowski Dawid
19. Malkowski Damian
20. Szymański Piotr
21. Szymański Marcin
22. Dolota Jakub
23. Sobański Adam
24. Raczyński Paweł
25. Pękala Piotr

 
Na zebraniu zarządu osp w dniu 15 grudnia 2008 r. rezygnację z funkcji prezesa  złożył Tadeusz Domżalski, który został prezesem honorowym. Na funkcję prezesa został wybrany ks. kapelan kustosz sanktuarium NMP w Rokitnie Krzysztof Gołębieski
 
Zarząd osp w tym czasie to:

ks. Krzysztof Gołębieski – prezes
Stanisław Grabek – naczelnik
Paweł Banasiak – z-ca naczelnika
Zbigniew Malkowski – sekretarz
Rafał Bartos – gospodarz
Jan Matusiak – skarbnik

 
Członek zarządu:

Andrzej Wedman
Cezary Słowiński

 
Podczas zebrania sprawozdawczego za rok 2008 nastąpiła zmiana  w komisji rewizyjnej – za Tomasza Jędrasika do komisji wchodzi Grzegorz Kurlak. W 2009 roku zostaje założona przez prezesa ks. Krzysztofa żeńska drużyna . 2010 rok rozpoczął się przekazaniem samochodu star 200 GBA do jednostki w Sokołowie Podlaskim. Inicjatorem zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice był  st.bryg. Andrzej Ratyński. Pomysł zaakceptował Burmistrz Brwinowa Andrzej Guzik, przy poparciu Dariusza Drzewieckiego – komendanta psp w Pruszkowie, dużym zaangażowaniu komendanta miejsko-gminnego Krzysztofa Newena oraz zarządu OSP Biskupice, a w szczególności prezesa kś. Krzysztofa Gołębieskiego.a chodzi o mercedesa Atego 1529 GCBA. Fundusze na zakup pochodziły z Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KSRG oraz Marszałka Mazowieckiego. W strażnicy w 2009 roku zostały wymienione: piec c.o. i instalacja c.o. Z Funduszu Sołeckiego zostały zakupione :kosiarka spalinowa, stoły, krzesła, zmywarka oraz lodówka. Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu odbyło się 10 października 2010r. W 2011 roku zmienił się skład zarządu.
 

prezes – Tadeusz Dolota
naczelnik – Stanisław Grabek
z-ca naczelnika – Paweł Banasiak
skarbnik – Jan Matusiak
sekretarz – Zbigniew Malkowski
gospodarz – Rafał Bartos

 
członkowie zarządu:

Andrzej Wedman,
Cezary Słowiński,
Elżbieta Dolota
 

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Grzegorz Kurlak,
Sylwester Jakubiak,
Adam Sobański.

 
Zawody w 2011r – 3 miejsce zajęła męska i żeńska drużyna, która startowała pierwszy raz. \
W połowie grudnia 2011 roku od OSP Raszyn z funduszy, własnych zostaje zakupiony samochód specjalny pożarniczy marki Lublin do przewozu osób. w OSP Biskupice służą druhowie, którzy są honorowymi dawcami krwi i są to:

Andrzej Wedman (brązowy krzyż zasługi)
Paweł Banasiak
Adam Sobański
Mariusz Sobański
Grzegorz Sobański
Piotr Szymański
Marcin Szymański
Sebastian Szymoelder
Paweł Raczyński
Iwona Grabek

 
OSP Biskupice uczestniczy w życiu parafii – warta przy grobie  Pana Jezusa, budowa ołtarza na Boże ciało, Dzień Strażaka – 4 maj, uczestniczymy w procesjach. Nasz stary sztandar wisi w kościele NMP w Rokitnie.
Porównując kolejne listy widzimy powtarzające się nazwiska, zmieniają się imiona. To następne pokolenia przejmują pałeczkę rodzinnej sztafety społecznej, ofiarnej, bezinteresownej pracy.

Galeria-Biskupice-Jednostka-2
Galeria-Biskupice-Jednostka-1
Galeria-Biskupice-Jednostka-4
Galeria-Biskupice-Jednostka-3
Galeria-Biskupice-Jednostka-5
Galeria-Biskupice-Jednostka-6