ur. 25.08.1940 r.

Mieszkanka Brwinowa od 1968 r. Znana jako lekarz, społecznik i samorządowiec. Życie zawodowe związała ze służbą zdrowia. Pomimo licznych obowiązków zawodowych, pracując w trzech przychodniach i szpitalu, z myślą o potrzebach społecznych mieszkańców Brwinowa, w 1998 r. przyjęła propozycję na zgłoszenie jej kandydatury na radną do Rady Powiatu Pruszkowskiego. Od tego czasu nieprzerwanie przez 20 lat sprawowała mandat radnej - mieszkańcy gminy Brwinów powierzali go jej przez 5 kolejnych kadencji, dając w ten sposób dowód swojego ogromnego zaufania. Reprezentując interesy brwinowian, jako radna zgłaszała liczne i skuteczne wnioski dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów. Konsekwentnie domagała się przebudów i remontów nawierzchni dróg, budowy chodników i montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, co poprawiło bezpieczeństwo uczestników ruchu na drogach powiatowych. W swojej pierwszej kadencji radnej powiatowej wnioskowała o przekazanie do sprzedaży w niskiej cenie budynku przy ul. Powstańców Warszawy 9 w Brwinowie w celu utworzenia ośrodka zdrowia, służącego mieszkańcom do chwili wybudowania nowego budynku Lecznicy „Alfa”. W ramach nieodpłatnych usług NFZ - jako kardiolog - przyjmowała pacjentów w Brwinowie i Pruszkowie.

Honorowy obywatel Brwinowa od 2022 r.