ur. 15 lutego 1935 r. w Łachwie w województwie poleskim (obecnie teren Białorusi). Od 1940 r. mieszkała w Brwinowie. W 1951 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Milanówku. W 1952 r. rozpoczęła studia na Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Pediatrii. Pod koniec studiów w 1957 r. udzielała się w harcerstwie, prowadząc kursy instruktorskie oraz drużyny warszawskie, jednocześnie pełniła wolontariat na ul. Działdowskiej. Pracę zawodową rozpoczęła w 1958 r. w przychodniach w Wołominie, Markach i&nbsp:Ursusie. Do rozwiązania ZHP uczestniczyła w harcerstwie jako lekarz, następnie w organizacjach, m.in. Sodalicja Mariańska. Od 1969 r. pracowała w przychodni w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy, a także jako lekarz szkolny w SP nr 1 w Brwinowie oraz w Zespole Szkół w Pszczelinie.
W 1976 r. doktor Lebecka-Rumianek rozpoczęła pracę w przychodniach kolejowych (m.in. w Brwinowie) oraz w zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Brwinowie przy ul. Szkolnej. W tym samym roku jako lekarz rozpoczęła wieloletnią pracę z młodzieżą na letnich obozach harcerskich i zgrupowaniach Hufców Milanówek i Pruszków.
Po przejściu na emeryturę nadal pracowała zawodowo, otwierając jako współwłaściciel prywatną wyspecjalizowaną przychodnię lekarską DAGO. W latach 2001-2015 pracowała jako pediatra w przychodni Alfa w Brwinowie oraz w przychodni Basis w Podkowie Leśnej. W&nbsp:2015 r. doktor Jadwiga Lebecka-Rumianek zakończyła pracę zawodową, mając 80 lat. W ciągu 57 lat pracy doktor Jadwiga Lebecka-Rumianek wychowała trzy pokolenia dzieci w Brwinowie i okolicach. Zmarła w 05 lutego 2020 r.
Honorowy Obywatel od 2018 r.