ur. 18 lipca 1951 r. w Zakopanem. Od 1955 r. jest mieszkanką Brwinowa. W 1957 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej przy ul.&nbsp:Żwirowej w Brwinowie. Naukę kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1977 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka w przedszkolu przy ul. Lilpopa w Brwinowie. Lata 1979-1983 spędziła poza Brwinowem, gdyż mąż Maciej Nowicki podjął pracę w Tułowicach k. Opala. Po powrocie do Brwinowa do czasu przejścia na emeryturę (2006 r.) pracowała jako nauczycielka klasy „0”, a także uczyła języka angielskiego.
Od 1958 r. działała w Związku Harcerstwa Polskiego jako zuch, harcerz, drużynowa, a następnie w latach 80. – szczepowa. Uzyskała stopień harcmistrza, a w latach 1985-1989 była organizatorką i komendantem obozów harcerskich, pełniąc funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP Brwinów-Podkowa Leśna oraz członka Rady Chorągwi Mazowieckiej. Od 1989 r. przez 8 lat była organizatorką letnich obozów wędrownych.
W latach 1994-2002 była radną Rady Miejskiej w Brwinowie. W tym czasie przewodniczyła również pracom Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Pomocy Społecznej oraz była członkiem Zarządu Miasta. Od 1996 r. działa w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa jako prezes, a&nbsp:przez dwie kadencje była przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.
Honorowy Obywatel od 2018 r.