Rada Miejska w Brwinowie podjęła w dniu 30 sierpnia 1991 r. uchwałę o przyznaniu honorowego obywatelstwa gminy Brwinów uczestnikom bitwy pod Brwinowem w dniu 12 września 1939 r. Otrzymali je: Henryk Chełmiński, Janusz Ganicz, Andrzej Kanclerz, Czesław Kaznowski, Paweł Mojsa, Zdzisław Nazarewski, Włodzimierz Panas, Jan Panfil, Jan Pawlak, Stanisław Pątkowski, Konstanty Pędzikowski, Jerzy Szymczak, Szczepan Teodorczyk, Czesław Zagórski, Ryszard Zysek, Franciszek Gajowniczek, Feliks Kalicki, Mieczysław Konopiński, Jan Łuczak, Teodor Sławiński i Stanisław Woźniak.