ur. w 1927 r. w Warszawie. Niemal przez całe swoje życie związana była z Brwinowem. Przez wiele lat przewodniczyła brwinowskiemu kołu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i wybitnym znawcą historii miasta.

Jest współautorką książek „Cmentarz w Brwinowie” oraz albumu „Brwinów”, a zgromadzone przez nią archiwum brwinowskiego koła TOnZ służy wszystkim zainteresowanym historią miasta. Posiada prawo do noszenia odznaki 36 pp Legii Akademickiej.

Jako przewodnicząca koła TOnZ ocaliła od zapomnienia niejeden pomnik i ślad brwinowskiej przeszłości. Była inicjatorką odnowienia kaplicy Marylskich na brwinowskim cmentarzu. Jest Honorowym Obywatelem Brwinowa od 2005 r. Otrzymała liczne odznaczenia: srebrny i złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, dwukrotnie Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami, Odznakę Weterana Walk za Niepodległość, Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”, Rozetę za Zasługi dla ZHP.

23 grudnia 2013 r. decyzją Prezydenta RP została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej oraz wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich.

Zmarła 8.07.2022 r.