ps. „Kotwicz”, ur. w 1917 r. w Białej Cerkwi. Mieszkaniec Brwinowa od 1929 r. Wieloletni działacz ZHP. Od 1934 r. członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1938 r. ukończył skrócony kurs podchorążych w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Cytadeli Warszawskiej.

Z początkiem 1941 r. mianowany przez Komendę Główną Tajnej Armii Polskiej komendantem rejonu (przyjął wówczas pseudonim „Kotwicz”). W lipcu 1942 r. uczestniczył jako osoba ubezpieczająca w brawurowej akcji bojowej uwolnienia żołnierzy Konfederacji Narodu z więzienia Gestapo w Warszawie, przy ul. Daniłowiczowskiej.

Zasługi mjr. Jana Zbigniewa Kawińskiego w walce z hitlerowskim najeźdźcą na terenie Brwinowa i Podokręgu Zachodniego są nie do przecenienia.
Honorowy Obywatel Brwinowa od 2005 r.
Mjr Jan Zbigniew Kawiński ps. „Kotwicz” zmarł 24 kwietnia 2007 r.