ur. 5.07.1929 r. w Warszawie, mieszkaniec Brwinowa od 1966 r. Jeden z czołowych przedstawicieli ZHP. Po wybuchu powstania warszawskiego wstąpił do Kompanii Batalionu „Bończa” w Zgrupowaniu „Róg”. Następnie żołnierz 28 Dywizji Piechoty 36 pp. Legii Akademickiej. Trafił do więzienia SS na Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu pracy w Płaszowie. Po zwolnieniu z Płaszowa przebywał u rodziny w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.

Od 1977 r. współpracował z Hufcem ZHP Brwinów – Podkowa Leśna, m. in. jako kwatermistrz na obozach harcerskich. W latach 90. współdziałał z władzami samorządowymi m.in. jako Przewodniczący Zespołu Mieszkańców do Współpracy z Radą Miejską. Od 1995 r. członek TPB. Organizator wielu wystaw i spotkań z mieszkańcami, autor „Brwinowskich zeszytów historycznych”, Szpitali Wojennych w Brwinowie 1944-1945" oraz Harcertwa w Brwinowie 1918-1944". Zbiera i dokumentuje historię harcerstwa brwinowskiego. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2008 r.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal za Warszawę, złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaka Akcji „Burza”, Odznaka 36 pp. Legii Akademickiej oraz Krzyż za Zasługi dla ZHP z „Rozetą – Mieczami”.