Pseud. „Przyjaciel”, urodzona w 03 marca 1926 r. w Warszawie na Żoliborzu, tam uczęszczała do szkół i należała do harcerstwa. W czasie II wojny światowej należała do ZWZ, a następnie była łączniczką AK w obwodzie AK „Żywiciel” i brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyszła za mąż za Stanisława Wernera i zamieszkała w Brwinowie. Była czynnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa: inicjatorką i współorganizatorką wielu imprez kulturalnych, historycznych, literackich oraz turystyczno-krajoznawczych.

Tradycją stały się koncerty muzyki klasycznej w ogrodzie Państwa Wernerów przy ul. Słonecznej. Jako członek Kościoła ewangelicko-reformowanego udzielała pomocy mieszkańcom gminy Brwinów w trudnych latach stanu wojennego. Zawsze interesowała się losem osób będących w potrzebie, wymagających opieki i pomocy, której bezinteresownie udzielała przez wiele lat. Zmarła 16 listopada 2012 r. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.