Pseud. „Trzynastka”, ur. 22.10.1928 r. w Warszawie Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i sekretarz Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Milanówku, ale już w listopadzie 1939 r. powrócił do Warszawy, gdzie kontynuował naukę na tajnych kompletach i włączył się w podziemną działalność harcerską. Z powodu aresztowań wśród kolegów z harcerstwa wyjechał do Milanowa, gdzie został łącznikiem w oddziale lokalnej partyzantki. Przebywał tam do jesieni 1944 r.

Z powodu choroby i zagrożenia ze strony wojsk radzieckich nie udało się mu dotrzeć do stolicy, by wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. Po powrocie do Warszawy jesienią 1944 r. próbował odnaleźć bliskich. Szukając siostry, dotarł do Stargardu Szczecińskiego. Tam mieszkał przez kilka następnych lat, kontynuując naukę. W szkole poznał nowych kolegów, którzy tak jak on mieli już doświadczenie partyzanckie. Został członkiem grupy Czesława Hołuba – Grupy Młodzieżowej Szczecin podległej organizacji Wolność i Niezawisłość Ruchu Oporu Armii Krajowej i działał pod pseudonimem „Trzynastka”.

W 1946 r. grupę rozpracowano, a jej członków skazano na wieloletnie więzienie. Jemu udało się uciec. Ujawnił się w czasie pierwszej amnestii w 1947 r. Wrócił do Warszawy, gdzie mieszkał do emerytury. W 1996 r. zdecydował się z żoną przenieść do Brwinowa. W 1990 r. został członkiem powstającego Stowarzyszenia Kombatanckiego Wolność i Niezawisłość. Obecnie pełni w nim funkcję Prezesa Zarządu Obwodu Warszawa oraz Sekretarza Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada stopień majora.

Waldemar Kruszyński prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz utrwalania pamięci o Żołnierzach Wyklętych, członkach niepodległościowego podziemia, którzy przez komunistyczne władze PRL zostali „wyklęci” i wyrzuceni poza margines społeczeństwa. Wspiera środowiska kombatanckie nie tylko w Polsce, ale także na Litwie, Ukrainie i Białorusi. W trosce o to, aby pamięć o żołnierzach AK i WiN nie zaginęła, wyszedł z inicjatywą włączenia do działalności środowiska kombatanckiego młodzieży szkolnej. Podejmując współpracę z brwinowskimi szkołami był organizatorem rajdu „Śladami II Konspiracji”, podczas którego młodzież szkolna miała możliwość poznania żyjących uczestników tamtych wydarzeń. Waldemar Kruszyński organizuje także spotkania młodzieży z pracownikami IPN-u i kombatantami, dzięki czemu historia ma dla młodych ludzi inny wymiar, staje się bliższą i bardziej zrozumiałą. W każdym roku szkolnym uczniowie wyróżniający się nauce i działalności społecznej są nagradzani książkami przekazanymi szkołom przez Waldemara Kruszyńskiego. Z jego inicjatywy tradycją stało się uczestnictwo brwinowskich uczniów w obchodach centralnych w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza – Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dzięki takim działaniom szkoły z Brwinowa są zauważane i cenione.

W 2011 r. Waldemar Kruszyński był inicjatorem i organizatorem akcji „Gwiazdka 2011 Lwów”. Przy wspólnym zaangażowaniu szkół z terenu gminy Brwinów, Warszawy i Wołomina oraz współudziale Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował wspólny wyjazd do Lwowa. Celem akcji była pomoc Polakom w trudnej sytuacji życiowej mieszkającym we Lwowie i okolicach. W akcji udział wzięli nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół oraz kombatanci. Do najbardziej potrzebujących trafiło 120 paczek żywnościowych oraz pieniądze zebrane podczas akcji w szkołach. W roku 2012 r. planowane jest przeprowadzenia podobnych działań.

Waldemar Kruszyński stał się bohaterem etiudy filmowej, która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii filmów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrodę publiczności, w głoszonym przez Muzeum Historii Polski projekcie „Rówieśnicy”. Konkurs polegał na opisaniu historii życia rówieśników – osób nastoletnich, walczących o niepodległość i suwerenność państwa, buntujących się przeciwko rzeczywistości lub biorących udział w niezależnej działalności kulturalnej, w latach 1945–1989 r. Młodzież po licznych wizytach w IPN wybrała do swojego projektu Waldemara Kruszyńskiego. W etiudzie przygotowanej przez młodzież warszawskiego Liceum im. Konopczyńskiego przeplatają się fragmenty życia bohatera z okresu konspiracji oraz teraźniejszości. Jedną ze współtwórczyń filmu jest mieszkanka Brwinowa Patrycja Szlifirska. Kolejną inicjatywą w 2012 r. była organizacja rajdu po Podhalu szlakiem oddziału partyzanckiego „Błyskawica”. Młodzież szkolna z Brwinowa wraz z nauczycielami i kombatantami wzięła udział w „Lekcji historii na żywo” odwiedzając miejsca związane z historią oddziału. Waldemar Kruszyński bardzo angażuje się na rzecz współpracy z młodzieżą oraz szkołami z Brwinowa. Z jego inicjatywy tradycją stało się uczestnictwo brwinowskich uczniów w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Dzięki niemu młodzież poznaje historię. Kombatanci stają się dla niej wzorem do naśladowania i pokazują, że patriotyzm nie jest pustym słowem. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.