ps. „Szary”, ur. w 1916 r., we wsi Małomierzyce k. Iłży. Legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK na Kielecczyźnie. Wsławiony walką o wolność Polski z okupantem niemieckim oraz sowieckim. Bardzo zasłużony dla lokalnej społeczności.
Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w składzie 12 DP pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie.

ps. „Kotwicz”, ur. w 1917 r. w Białej Cerkwi. Mieszkaniec Brwinowa od 1929 r. Wieloletni działacz ZHP. Od 1934 r. członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1938 r. ukończył skrócony kurs podchorążych w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Cytadeli Warszawskiej.

ur. w 1917 r. w Moskwie. Mieszkaniec Brwinowa od 1918 r. W 1940 r. zaprzysiężony w Konfederacji Narodu pod ps. „Flawiński”, a później jako członek AK ps. „Wrzos”. Członek Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Jego rodzinny dom w Brwinowie stał się głównym lokalem konspiracyjnym Konfederacji, a później AK (dom otrzymał kryptonim „Belweder”), gdzie odbywały się szkolenia obchodzenia się z bronią, skrócony kurs podchorążych piechoty, zebrania organizacyjne i narady.

ps. „Zośka”, w czasie II wojny światowej pracowała na stanowisku referentki Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy w Podkowie Leśnej. W tym okresie dysponując kopią wykradzionej Niemcom pieczęci, wyrabiała członkom Armii Krajowej dowody osobiste (kenkarty), ratując tym samym wiele osób przed aresztowaniem. Niestrudzony społecznik.

ur. w 1929 r. w Warszawie, mieszkaniec Brwinowa od 1966 r. Jeden z czołowych przedstawicieli ZHP. Po wybuchu powstania warszawskiego wstąpił do Kompanii Batalionu „Bończa” w Zgrupowaniu „Róg”. Następnie żołnierz 28 Dywizji Piechoty 36 pp. Legii Akademickiej. Trafił do więzienia SS na Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu pracy w Płaszowie. Po zwolnieniu z Płaszowa przebywał u rodziny w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.

ur. 1894 r., walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i brał udział w bitwie warszawskiej. W okresie międzywojennym członek i instruktor Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz naczelnik brwinowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1994 r. Zmarł w 1998 r.

ur. w 1920 r., od urodzenia mieszkanka Brwinowa. W sierpniu 1939 r. ukończyła kurs ratownictwa sanitarnego organizowany przez Grodziski Oddział PCK. W czasie bitwy pod Brwinowem niosła pomoc rannym. Podczas okupacji wspierała działalność konspiracyjną swojego męża, porucznika Tadeusza Tomasika ps. „Czaruś”, w kompanii „Brzezinka”. Po wojnie pracowała w służbie zdrowia. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko „Bąk”, Obwód „Bażant”. Otrzymała liczne odznaczenia i medale.

ur. w 1914 roku w Brwinowie, w domu przy ul. Grodziskiej 12 (w którym znajduje się obecnie siedziba Urzędu Gminy Brwinów).
Popularyzator fizyki i techniki; autor ok. 30 audycji radiowych, wydał 8 książek (z cyklu zagadki fizyczne i biblijne).