ps. „Szary”, ur. w 1916 r., we wsi Małomierzyce k. Iłży. Legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK na Kielecczyźnie. Wsławiony walką o wolność Polski z okupantem niemieckim oraz sowieckim. Bardzo zasłużony dla lokalnej społeczności.
Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w składzie 12 DP pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie.

ps. „Kotwicz”, ur. w 1917 r. w Białej Cerkwi. Mieszkaniec Brwinowa od 1929 r. Wieloletni działacz ZHP. Od 1934 r. członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1938 r. ukończył skrócony kurs podchorążych w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Cytadeli Warszawskiej.

ur. w 1917 r. w Moskwie. Mieszkaniec Brwinowa od 1918 r. W 1940 r. zaprzysiężony w Konfederacji Narodu pod ps. „Flawiński”, a później jako członek AK ps. „Wrzos”. Członek Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Jego rodzinny dom w Brwinowie stał się głównym lokalem konspiracyjnym Konfederacji, a później AK (dom otrzymał kryptonim „Belweder”), gdzie odbywały się szkolenia obchodzenia się z bronią, skrócony kurs podchorążych piechoty, zebrania organizacyjne i narady.

ps. „Zośka”, w czasie II wojny światowej pracowała na stanowisku referentki Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy w Podkowie Leśnej. W tym okresie dysponując kopią wykradzionej Niemcom pieczęci, wyrabiała członkom Armii Krajowej dowody osobiste (kenkarty), ratując tym samym wiele osób przed aresztowaniem. Niestrudzony społecznik.

ur. w 1929 r. w Warszawie, mieszkaniec Brwinowa od 1966 r. Jeden z czołowych przedstawicieli ZHP. Po wybuchu powstania warszawskiego wstąpił do Kompanii Batalionu „Bończa” w Zgrupowaniu „Róg”. Następnie żołnierz 28 Dywizji Piechoty 36 pp. Legii Akademickiej. Trafił do więzienia SS na Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu pracy w Płaszowie. Po zwolnieniu z Płaszowa przebywał u rodziny w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.

ur. 1894 r., walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i brał udział w bitwie warszawskiej. W okresie międzywojennym członek i instruktor Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz naczelnik brwinowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1994 r. Zmarł w 1998 r.

ur. w 1920 r., od urodzenia mieszkanka Brwinowa. W sierpniu 1939 r. ukończyła kurs ratownictwa sanitarnego organizowany przez Grodziski Oddział PCK. W czasie bitwy pod Brwinowem niosła pomoc rannym. Podczas okupacji wspierała działalność konspiracyjną swojego męża, porucznika Tadeusza Tomasika ps. „Czaruś”, w kompanii „Brzezinka”. Po wojnie pracowała w służbie zdrowia. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko „Bąk”, Obwód „Bażant”. Otrzymała liczne odznaczenia i medale.

ur. w 1914 roku w Brwinowie, w domu przy ul. Grodziskiej 12 (w którym znajduje się obecnie siedziba Urzędu Gminy Brwinów).
Popularyzator fizyki i techniki; autor ok. 30 audycji radiowych, wydał 8 książek (z cyklu zagadki fizyczne i biblijne).

ps. „Stokrotka”, ur. w 1925 roku w Brwinowie, w latach 1942–1945 żołnierz Armii Krajowej (Ośrodek „Bąk”). Inicjatorka nadania nazwy ulicy „Armii Krajowej” w Brwinowie i powstania pomnika Armii Krajowej przy ul. Rynek. Członek Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.

ur. w 1925 roku w gm. Maciejowice, pow. Garwolin w rodzinie inteligenckiej z tradycjami patriotycznymi. W latach 1943–1945 żołnierz Armii Krajowej w „Inspektoracie Zamość”. Porucznik rezerwy, ps. „Cezar”.  Niestrudzony społecznik: działacz Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód”, pracował społecznie przy odbudowie Warszawy,

ur. w 1935 r.,  mistrz choreografii, artysta, tancerz i pedagog. Przez ponad pół wieku związany z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
W 1952 r. został członkiem zespołu „Skolimów”.

ur. w 1903 r. w Falęcinie (gm. Kobylin) k. Grójca. Ze szkolnictwem brwinowskim związany od 1938 r. Początkowo pracował na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2, a w latach 1945–1956 był jej kierownikiem. W latach 1956–1967 r. był zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie.

Pseud. „Przyjaciel”, urodzona w 1926 r. w Warszawie na Żoliborzu, tam uczęszczała do szkół i należała do harcerstwa. W czasie II wojny światowej należała do ZWZ, a następnie była łączniczką AK w obwodzie AK „Żywiciel” i brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyszła za mąż za Stanisława Wernera i zamieszkała w Brwinowie. Była czynnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa: inicjatorką i współorganizatorką wielu imprez kulturalnych, historycznych, literackich oraz turystyczno-krajoznawczych.

Ur. 18.03.1925 r. historyk, dr nauk prawnych, badacz historii II wojny światowej, posiada stopień majora. W latach okupacji działał w Armii Krajowej, m.in. jako dowódca plutonu wywiadowczego. Zasłużył się dla gminy Brwinów upamiętnieniem tutejszego środowiska AK „Bąk”. Jest autorem monografii „Konspiracja i walka kompanii "Brzezinka" (obwód "Bażant", środowisko "Bąk")”. Książka ta jest cennym źródłem informacji o bitwie pod Brwinowem i konspiracji na terenie gminy Brwinów. Opisuje ona wydarzenia z punktu widzenia naocznego świadka i uczestnika i przedstawia m. in. dokonania wielu mieszkańców Brwinowa, ich patriotyzm, zaangażowanie w konspirację i walkę oraz pomoc Żydom i uchodźcom z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.

Pseud. „Jasny”, ur. 17.01.1924 r. w Kłudzienku. Prezes Środowiska Armii Krajowej „Bąk” ŚZŻAK w Brwinowie, inicjator założenia w gminie Brwinów Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej (TPAK), posiada stopień kapitana. Jako kilkunastoletni chłopiec w 1935 r. wziął udział w uroczystościach pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczęszczał do szkoły powszechnej, gimnazjum oraz liceum ogrodniczego. Tę ostatnią szkołę rozpoczynał trzy razy – w związku z pobytem w Majdanku w 1943 r. oraz w wojsku w 1946 r. Świadectwo maturalne otrzymał 6 czerwca 1948 r. Podczas II wojny światowej był członkiem grupy podoficerskiej do zadań partyzanckich i dywersyjnych w Wydzielonym Rejonie B Konfederacji Narodu, która działała na terenie Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. wziął udział w koncentracji sił w Lasach Młochowskich.

Pseud. „Trzynastka”, ur. 22.10.1928 r. w Warszawie Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i sekretarz Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Milanówku, ale już w listopadzie 1939 r. powrócił do Warszawy, gdzie kontynuował naukę na tajnych kompletach i włączył się w podziemną działalność harcerską. Z powodu aresztowań wśród kolegów z harcerstwa wyjechał do Milanowa, gdzie został łącznikiem w oddziale lokalnej partyzantki. Przebywał tam do jesieni 1944 r.