Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Działalność ARiMR na rzecz rolnictwa na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak