Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Image Magnifier Glass

Mouse over the image:

Feel free to change the strength of the magnifier glass when initiating the magnify function.