Tytuł „Gmina Fair Play” jest jednym z najważniejszych wyróżnień uzyskiwanych przez samorządy. Dzięki niemu dysponują one znakomitym argumentem potwierdzającym skuteczność podejmowanych działań proinwestycyjnych. Konkurs i program certyfikacyjny „Gmina Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” gminy są lepiej postrzegane w regionie.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji. Celem programu „Budujemy Sportową Polskę” jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży,  rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych i promują zdrowy i aktywny styl życia.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji”: nagroda dla jednostek samorządu terytorialnego, które – w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

23 listopada 2013 r. podczas Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość odbyło się uroczyste przedstawienie laureatów VI edycji konkursu Mazowiecka Gmina Roku. Wśród wyróżnionych znalazła się też gmina Brwinów. Organizator konkursu - Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług wyróżnił te gminy i powiaty, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury oraz umiejętnie wykorzystują środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, podnosząc tym samym jakość życia swoich mieszkańców.

W 2012 r. funkcjonowanie wszystkich urzędów gmin na Mazowszu sprawdził „tajemniczy klient” podający się za przedsiębiorcę zainteresowanego rozpoczęciem działalności. Dzięki tej metodzie studenci Szkoły Głównej Handlowej stworzyli ranking gmin przyjaznych inwestorom. Brwinów uzyskał tytuł „Mazowiecka gmina na 5!”

Dzięki głosom internautów Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna zdobyły wyróżnienie w kategorii „spójna strategia rozwoju”: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zostało nagrodzone podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa”.