Nadanie Bibliotece Publicznej w Brwinowie imienia Wacława Wernera oraz obchody Europejskich Dni Dziedzictwa  - na te uroczystości mieszkańcy Brwinowa zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Tartak, Ośrodek Kultury w Brwinowie oraz rodzinę państwa Wernerów.Goście, którzy przybyli w niedzielę 11 września 2011 r. do ogrodu domu państwa Wernerów przy ul. Słonecznej, uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu: nadanie Bibliotece Publicznej w Brwinowie imienia profesora Wacława Wernera, było okazją do wspominania postaci Profesora: nie tylko jako wybitnego fizyka, którego zamiłowanie do dydaktyki zaowocowało stworzeniem programu kształcenia nauczycieli tego przedmiotu i opracowaniem cenionych i wykorzystywanych przez wiele lat podręczników szkolnych, ale też jako społecznika i dobroczyńcę. Odsłonięcia tablicy Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera dokonał jego syn – honorowy obywatel Brwinowa Stanisław Werner. We wcześniejszych wystąpieniach burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, dyrektor biblioteki Grażyny Nowocień, prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystyny Nowickiej oraz radnego Rady Miejskiej w Brwinowie Krzysztofa Falkowskiego powtarzały się słowa wdzięczności wobec rodziny Wernerów, której kolejne pokolenia współtworzą historię i teraźniejszość miasta. Tradycją stała się już gościnność domu przy ul. Słonecznej – na początku XX w. został on udostępniony na potrzeby szkoły, a dziś – na początku XXI w. jest miejscem koncertów i wydarzeń artystycznych. Historię rodziny przypomniał film dokumentalny Adama Gzyry oraz okolicznościowe wydawnictwo „Wspomnienie o profesorze Wacławie Wernerze”

W bogatym programie uroczystości znalazło się także wystąpienie prof. Włodzimierza Zycha z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, który podręcznikowi Wacława Wernera „Dzieje rozwoju fizyki”, z którego korzystał w czasie nauki w gimnazjum, zawdzięcza rozbudzenie swojego zamiłowania do tej dziedziny i wybór drogi życiowej. Podobnie było też z najstarszą wnuczką profesora Wernera, która wspominała swoje dzieciństwo w Brwinowie i pierwsze „lekcje fizyki” w formie prostych, zrozumiałych dla dziecka opowieści, których słuchała jako mała dziewczynka w domu swojego dziadka.  Brwinowianie znają historię ukrywania w domu Wernerów podczas II wojny światowej preparatu radowego – ten epizod pozwolił na włączenie do programu uroczystości wspomnienia o Noblistce. Odniosła się do niego w swoim występieniu dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.  

W części artystycznej znalazło się przedstawienie „Palmy pana Schutza”  opowiadające o początkach miłości i małżeństwie Piotra i Marii Curie. Młodzi naukowcy odkryli promieniotwórcze właściwości radu w pracowni niejakiego Schutza. Ten w swojej zachłanności chciał przywłaszczyć sobie ich osiągnięcia, po to aby zdobyć Palmę - najwyższe wyróżnienie w świecie francuskiej nauki. Sztukę Jeana-Noëla Fenwicka zaprezentowali: Mikołaj Sobczak w roli Schutza, Julia Gładkowska jako Maria Skłodowska, Łukasz Kiełek jako Piotr Curie. W rolach drugoplanowych wystąpili: Maria Prokopczyk oraz Łukasz Stegienko. Tradycją ogrodu państwa Wernerów są także koncerty: z repertuarem chopinowskim wystąpił Łukasz Nagórka, student Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Małgorzata Sobieszczak-Marciniak zasadzili przed wejściem do domu państwa Wernerów róże – kwiaty, które bardzo lubiła Maria Skłodowska-Curie. Ich krzewy będą upamiętniać zarówno postać Noblistki, jak również profesora Wacława Wernera, który zgodził się na ukrycie w swoim domu cennego preparatu radowego.

DSC2259
DSC2261
DSC2263
DSC2264
DSC2267
DSC2283
DSC2289
DSC2298
DSC2302
DSC2307