Od 1 marca 2012 r. w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Brwinów prowadzone są zapisy dzieci na rok 2012/2013. Dokumenty będzie można składać do 30 marca 2012 r.
Kartę zgłoszeniową można otrzymać w placówkach przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej przedszkoli i Urzędu Gminy. Dokumenty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Karta do pobrania

Harmonogram rekrutacji

1.    Od 1 marca do 30 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkoli.
2.    Od 2 kwietnia do 13 kwietnia – rekrutacja dzieci, powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej.
3.    16 kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.
4.    Do 20 kwietnia – rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej składanych do Dyrektora przedszkola.
5.    25 kwietnia – przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w danej placówce lub na jej stronie internetowej.

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4
strona: www.lesneprzedszkole.pl

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Brwinowie przy ul. Słonecznej 6
strona: www.sloneczneprzedszkole.of.pl

Samorządowe Przedszkole w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1a
strona: www.przedszkoleotrebusy.republika.pl