Otrębusy, Toeplitzówka... i wystawy goszczące w filii Biblioteki Publicznej w Brwinowie – już nie po raz pierwszy jej dyrektor Grażyna Nowocień zaprasza do zwiedzania galerii artystycznej. Tym razem obejrzeć tam można „Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza” Magdaleny i Marka Engliszów.Jak relacjonuje Anna Łukasiewicz, prezes Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo:

Autorzy przybliżyli nam postać Jarosława Iwaszkiewicza jako konesera, znawcę i piewcę natury najbliższej. Tego, który pochylał się z należną uwagą zarówno nad zielem rosnącym na uboczu stawiskiego ogrodu, jak i uwieczniającego w swojej poezji nasze kolumnowe sosny, na równi z egzotycznymi okazami z zagranicznych wojaży. We wstępie Pani Magda przypomniała, że w czasie wojny Jarosław Iwaszkiewicz formalnie zatrudniony był jako ogrodnik we własnym majątku. W późniejszych wspomnieniach żartobliwie zaznaczał, że jego wiedza biologiczno- botaniczna miała solidne podstawy – wszak legitymował się odnośnym dokumentem respektowanym przez ówczesne władze.

Każda z plansz zawiera fragment prozy lub poezji J. Iwaszkiewicza odnoszący się do konkretnej rośliny. Artystyczne zdjęcia w dużych formatach nadają właściwy klimat. Jak w tradycyjnym zielniku , graficzny portret rośliny uzupełniony jest opisem botanicznym zawierającym odniesienia do siedlisk, właściwości leczniczych i ciekawostek dopełniających charakterystykę.

Zielniki zwane także  herbarzami, poza funkcją użytkową (jako uporządkowane źródło wiedzy o roślinach) pełniły od zawsze także funkcje estetyczne, dając pretekst dla różnorodnych , autorskich kreacji i przedstawień. Taką inspirującą rolę przewidzieliśmy dla nich w kolejnych warsztatach artystyczno – ekologicznych organizowanych przez LGD Zielone Sąsiedztwo. Rozpoczęliśmy zapisy na warsztaty pt „Herbarze – sztuka zielarska”.


Wernisaż, który odbył się 14 kwietnia, zorganizowany został we współpracy Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo i Biblioteki w Brwinowie realizowanym w  ramach projektu LLP Grundtvig „Forests for All, All for forests”.