W sobotę 21 kwietnia 2012 r. w szkole w Otrębusach odbył się finał otwartych „Warsztatów Artystyczno-Naukowych u Smoka Pompona”, które trwały od września 2011 r. do kwietnia 2012 r.


Aleksandra Tkaczyk, inicjatorka projektu oraz właścicielka Punktu Przedszkolnego U Smoka Pompona dokonała podsumowania całego projektu:

W ramach trwającego 8 miesięcy projektu odbyło się 8 warsztatów ceramicznych prowadzonych przez p. Irenę Kowalczyk, 8  spotkań teatralnych prowadzonych przez p. Romana Holca, p. Anetę Pałęcką i p. Michała Burbo (Hoter) , 8 warsztatów pt. Karuzuela Eksperymentów przygotowanych przez przez p. Darka Dąbrowskiego i Erudikon oraz 8 spotkań pt. Rodzinne Muzykowanie  prowadzonych przez Aleksandrę Tkaczyk.

Spektakl „Cztery strony świata”, przedstawienie teatralno-muzyczne było zwieńczeniem 32 otwartych, bezpłatnych „Warsztatów Artystyczno-Naukowych u Smoka Pompona” organizowanych w Otrębusach  przez Aleksandrę Tkaczyk i Punkt Przedszkolny U Smoka Pompona. Spektaklowi towarzyszyła wystawa prac ceramicznych powstałych w trakcie warsztatów, pokaz slajdów z wszystkich wydarzeń oraz  zajęcia eksperymentów fizyko – chemicznych.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek o jego dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo, które dwa razy do roku prowadzi nabór wniosków na projekty realizowane m.in. przez stowarzyszenia, osoby fizyczne i przedsiębiorców.

333
004
009
031
037
113
172
182
271
326

fot. T. Jakobielski