Trzy szkoły z terenu gminy Brwinów – Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 1 w Brwinowie oraz Szkoła Podstawowa w Żółwinie – zdecydowały się na udział w projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.Konferencja inaugurująca ten ogólnopolski projekt odbyła się 18 października 2013 r. Wzięły w niej udział Marta Szwemin – dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie, Anna Kurman – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie i Edyta Lenart z rady rodziców przy ZS nr 1 w Brwinowie. W projekcie bierze udział ponad tysiąc publicznych szkół i przedszkoli z całej Polski.

Dyrektor Anna Kurman zebrała informacje na temat „Szkoły współpracy”:

W grupach projektowych, tzw. 6 RUN będą pracować: przedstawiciele rodziców (R) –2 osoby, przedstawiciele uczniów (U) – 2 osoby, przedstawiciele nauczycieli (N) – dyrektor i nauczyciel. Wszyscy, od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r., będą brać udział w szkoleniach.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu szkoleń odbędą się warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły.

W ramach projektu uruchomione zostaną również dwa internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. Będą one upowszechniały efekty realizacji projektu, przekazując wszystkim zainteresowanym wiedzę dotyczącą pojęcia współpracy w środowisku szkolnym.

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" to nowy, ogólnopolski, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej informacji: www.szkolawspolpracy.pl