W ramach projektu "Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną" 29 marca 2014 r. w Podkowie Leśnej odbędzie się wykład dr. Krzysztofa Domaradzkiego.


 
Dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki jest adiunktem w Pracowni Urbanistyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, autorem zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie, współautorem wielu planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich. W sobotę 29 marca o godz. 16.00 w Pałacyku Kasyno (ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna) wygłosi wykład „Kształtowanie przestrzeni publicznej, czyli jak współtworzymy nasze miejsce do życia”.
 
Projekt "Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną" pokazuje współczesne spojrzenie na przestrzeń i metody jej projektowania.
 
 Kolejny wykład wygłosi Barbara Kraus-Galińska 10 maja 2014 r. o godz. 16.00. Tytuł: „Krajobrazy i ogrody XXI w. – nowe trendy, nowe wyzwania”

W ramach projektu odbywają się też warsztaty architektoniczne dla dzieci:

27 kwietnia (niedziela), godz. 12.30 – „Natura w mieście”;
11 maja (niedziela), godz. 12.30 – „Kolor i detal w architekturze” (uwaga: wyjątkowo w budynku przy ul. Świerkowej 1);
8 czerwca (niedziela), godz. 12.30 – „Moje miejsca w mieście/moje miasto, a w nim (topografia terenu);

Warsztaty prowadzi: Barbara Domaradzka, animacja: Aleksandra Mieczkowska.

Za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo projekt "Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną" uzyskał dofinansowanie ze środków PROW. Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo  obejmuje swoim działaniem obszar miasta Podkowa Leśna oraz gminy Brwinów.