„Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją” – to hasło przyświecało odbywającemu się w dniach 18 – 22 listopada Europejskiemu Tygodniowi Świadomości Dysleksji, którego obchody wpisały się na dobre w tradycję  Szkoły Podstawowej w Otrębusach.

Organizatorki Tygodnia - zajmująca się reedukacją Iwona Dymowska i logopeda Monika Rawska - przesłały relację z wydarzeń:

Z tej okazji Tygodnia Świadomości Dysleksji odbyły się liczne konkursy dla różnych grup wiekowych, warsztaty, zajęcia i lekcje. Ściany pokryły się różnorodnymi pracami, a rodzice mogli znaleźć wiele cennych wskazówek umieszczonych na przygotowanej gazetce. W świetlicy dla klasy pierwszej odbyły się zajęcia plastyczne „Jesienne drzewa” oparte na systemie kształcenia „Edukacja przez ruch”. Klasy drugie rozwijały sprawność manualną, uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych „Kreatywne pisanie”. Dodatkowo dzieci z klas drugich i trzecich wzięły udział w warsztatach „Twórcze opowiadania” i „Magiczne cyferki”, które miały na celu pobudzić kreatywność i wyobraźnię uczestników. Ponadto uczniowie klas I–III wraz z wychowawcami wzięli udział w projekcie „Wesoły słownik ortograficzny”. Owocem ich pracy były słowniki ortograficzne wykonane w różnorodnej formie i ciekawymi technikami. Celem tych działań było utrwalanie zasad ortograficznych i pisowni trudnych wyrazów. Uczniowie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którzy tworzą Kluby Ortograffiti, wzięli udział w akcji „Poczytaj Bratkowi – dzieci czytają dzieciom” czytając młodszym kolegom i koleżankom przygody Bratka. Uczniowie klas IV–VI na lekcjach języka polskiego pod okiem polonistów tworzyli „Wesołe dyktanda”, z których powstały książki.

Na dużej przerwie uczniowie z dysleksją mogli wziąć udział w rozgrywkach gier planszowych, a wszyscy uczniowie mogli rozwiązywać ortokrzyżówki i wziąć udział w losowaniu nagrody. Uczniowie z Klubów Ortograffiti  na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych mieli dodatkowo swoje atrakcje: „Dzień ortografii – uzupełnij lukę w tekście” dla starszych uczniów i „Trening słuchowy” dla młodszych uczniów. Ponadto rozpoczęliśmy warsztaty „Wyjątki na wesoło”. Nauczyciele mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem wrzucając karteczki do „Pudełka motywacji uczniów z dysleksją”.

Kulminacją naszych działań był Finał Tygodnia Świadomości Dysleksji, który odbył się w piątek 22 listopada. Na ten specjalny dzień uczestnicy przygotowali Ortograficzne Kapelusze, które okazały się wyjątkowo pomysłowe i trudno było spośród wszystkich wybrać najładniejszy. Każdy mógł zaprezentować swój kapelusz w Paradzie Ortograficznej. Ostatecznie wybrano trzy najładniejsze kapelusze, ale wszyscy otrzymali nagrody za zaangażowanie. W tym dniu po wspólnym rozwiązaniu zadań z „Ortograficznego lapbooka” nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.  Wszystkie prace zostały nagrodzone, a wybrane klasy otrzymały gry dydaktyczne.

Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera, integrująca całą społeczność szkolną. Wszystkim, którzy włączyli się w obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji – Nauczycielom, Rodzicom i wszystkim uczniom – za tak aktywne włączenie się w przygotowanie obchodów bardzo dziękujemy.

dys
dys1
dys3
dys4
dys5
dys6