W czwartek 22 listopada w brwinowskiej OSP odbyło się spotkanie poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Relację przesłał Henryk Tybuś:

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 22.11.2018 r. odbyła się „Wieczornica” zorganizowana przez  Oddział Rejonowy P.Z.E.R i I  w Brwinowie z udziałem Towarzystwa  Przyjaciół  Brwinowa, poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wszystkich obecnych powitała Pani Wanda Majewska - Prezes O.R.  P.Z.E.R.i  I, a następnie Pan Henryk Tybuś omówił przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku, próby odzyskania niepodległości  poprzez udział w kampanii Napoleońskiej oraz  powstania narodowe takie jak Kościuszkowskie, Listopadowe, Wiosnę Ludów i Styczniowe, a także przemianę moralną społeczeństwa w II połowie XIX wieku oraz wpływ na nią  wielu wybitnych postaci  duchownych, świata kultury i polityki.                                                                                                                       

Następnie Pani Iwona   Humieja - Sekretarz  Oddziału  P.Z.E.R i I w Brwinowie omówiła odzyskanie  przez Polskę Niepodległości w 1918 r., udział Marszałka Józefa Piłsudskiego w utworzeniu Legionów Polskich i odzyskaniu  przez Polskę Niepodległości, życiorys Marszałka oraz dzieje rodziny Piłsudskich w tym brata Marszałka Bronisława.

Pan Andrzej  Mączkowski - Vice Prezes  TPB wyświetlił  film  przedstawiający historię i odbudowę Pomnika Niepodległości w Brwinowie.

Po krótkiej przerwie  na poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) odbyło się śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie oprawy muzycznej  Pana  Romana Brochockiego.

Zebrani w liczbie ponad 70 osób na stojąco rozpoczęli śpiewanie pieśnią  Legionów „My Pierwsza Brygada”, a zakończyli również na stojąco „Rotą”.

Zebrani byli bardzo zadowoleni  ze spotkania  i wyrażali życzenie aby takie  spotkania  organizować częściej. Postanowiono,  że O.R. P.Z.E.R. i I zorganizuje podobne spotkani z okazji rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 2019 r.