lead9 listopada 2018 r. godz.11.11 włączając się do międzynarodowej akcji bicia rekordu w śpiewaniu4 – zwrotkowego hymnu narodowego, słoneczne przedszkolaki uczciły już po raz kolejny 100.lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dzieci w uroczystych strojach o barwach narodowych, zaśpiewały pięknie „Mazurka Dąbrowskiego”, zwracając uwagę na poprawność tekstu naszego hymnu „ … kiedy my żyjemy”. Tym samym przyłączamy się do udziału w kampanii „#KIEDYMYŻYJEMY”, której celem jest rozpowszechnianie prawidłowych słów hymnu, aby kolejne pokolenia nie powielały błędu, polegającego na używaniu słowa „póki” zamiast „kiedy”.

Dzień ten był także podsumowaniem konkursu „100 lat niepodległości utrwalone ołówkiem i pędzlem”. W konkursie wzięło udział 17 dzieci, które wspólnie z rodzicami wykonały piękne prace plastyczne zgodne z tematem konkursu. Prace te są zaprezentowane jako dekoracja do dzisiejszej prezentacji.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, aktywny udział w konkursie i gratulujemy pomysłów.

Wierzymy, że ten szczególny dzień zapisał się w historii przedszkola jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Ewa Przybylik

001
002
004