6 czerwca 2018 r.  w Słonecznym Przedszkolu odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy  o Państwach Unii Europejskiej dla dzieci 5-letnich, w którym brały udział drużyny  z Przedszkola nr 3 w Brwinowie oraz drużyny z Niepublicznego Przedszkola „Kasperek” z Milanówka.

           

Relacja Agnieszki Mioduszewskiej z Przedszkola nr 3 w Brwinowie:

 

Celem konkursu było:

- rozwijanie zainteresowania państwami Unii Europejskiej;

- budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi;

- kształtowanie szacunku do przedstawicieli innych narodowości

- wdrażanie do pracy zespołowej;

- rozwój zainteresowań twórczych postaw dzieci.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:

I Etap – drużyny z poszczególnych przedszkoli miały przedstawić prezentację wybranego państwa (położenie, stolicę, ciekawostki przyrodnicze itp.) Niepubliczne Przedszkole „Kasperek” zaprezentowało Hiszpanię i Niemcy. Przedszkole Nr 3 zaprezentowało Polskę i Grecję.

Między etapami drużyny obejrzały prezentację multimedialną o Unii Europejskiej.

II Etap – dzieci odpowiadały na zadawane pytania.

III Etap – przebiegał pod hasłem „Baśniowa Europa”. Drużyny układały bajkowe puzzle, rozwiązywały zagadki słowne.

Na zakończenie konkursu wszystkie dzieci otrzymały „Dyplomy Małego Europejczyka”. Po wręczeniu nagród dzieci próbowały regionalnych potraw z Polski, Niemiec, Grecji i Hiszpanii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.