Nauczycielki Przedszkola nr 1 w Brwinowie Monika Świderska i Paulina Jarzynka przygotowały relację z akademii, która odbyła się 10 listopada 2017 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Przedszkole upamiętniło 99. rocznicę tego odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: zastępca burmistrza Jerzy Wysocki oraz przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brwinowie, wraz z panią prezes Wandą Majewską.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego i krótkim powitaniu przez panią dyrektor Małgorzatę Wojtyniak-Obwojską, nastąpiła część artystyczna. Program przygotowany został przez dzieci z grupy „Jeżyki” pod kierunkiem wychowawczyń: pani Bożeny Niedziółki oraz pani Małgorzaty Śleżewskiej. Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej i niepodległościowej. Panie poetycko wprowadziły wszystkich zgromadzonych na sali w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku, nakreślając sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Występujące w akademii przedszkolaki zaprezentowały się w odświętnych strojach, akcentując nasze barwy narodowe. Dziewczynki w ludowych spódniczkach i w wiankach z biało-czerwonych kwiatów, chłopcy w białych koszulach z kotylionem. Uwagę widzów przyciągała również piękna scenografia. Przedszkolaki z grupy „Jeżyki” recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne, takie jak „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”, czy „Kwiaty polskie”, które pomogły nam zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość żołnierzy. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób zostały przedstawione losy naszej Ojczyzny. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, z niezmienną siłą i determinacją wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty - śpiewały dumnie i z podniesioną głową „Jeżyki”. Swoją postawą, słowem i piosenką nasze przedszkolaki oddały szacunek symbolom narodowym i wyraziły swoją miłość do Ojczyzny. Zgromadzone zaś na widowni dzieci, w skupieniu oraz z dużym zainteresowaniem oglądały tę niecodzienną lekcję historii. Występy zostały nagrodzone wielkimi brawami. Podkreślając szczególny charakter uroczystości na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali jedną z piękniejszych pieśni patriotycznych: „Pod polskim Niebem”. I choć czasem zadrżał głos, nie była to trema, lecz głos wzruszenia. Akademia została bardzo pozytywnie odebrana nie tylko przez dzieci, również przez szanownych gości.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Jerzy Wysocki, zastępca Burmistrza, wyrażając zadowolenie, że tak piękna tradycja historyczna i patriotyczna jest kultywowana w naszym przedszkolu. W podziękowaniu za wspólne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, dzieci wręczyły przedstawicielom Urzędu Gminy oraz brwinowskiemu kołu PZERiI pamiątkowe upominki, własnoręcznie wykonane rozety. Goście natomiast zaznaczyli swoją obecność na uroczystości pamiątkowym wpisem w Kronice Przedszkolnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę przybyłych gości za uświetnienie i podniesienie rangi tego wydarzenia.