Dzieci z przedszkola w Otrębusach uczestniczyły w programie edukacyjnym z dziedziny ratownictwa medycznego „Szpital Pluszaka”.


Dyrektor Irena Tokarewicz-Romanowska podkreśla znaczenie edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa: Zadaniem programu „Szpital Pluszka” jest oswojenie dzieci ze służbami ratunkowymi oraz zapoznanie z zasadami prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia.