Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.

W 125. rocznicę urodzin Jarosława Iwaszkiewicza odbył się w brwinowskim Liceum Ogólnokształcącym Dzień Patrona. Szkoła stara się, aby ten dzień był zarówno uczczeniem poety i pisarza, jak i świętem szkoły, dlatego w uroczystości wzięli udział absolwenci Liceum, a mottem spotkania było hasło „My z Iwaszkiewicza”.

Kolejna szkoła na terenie gminy Brwinów korzysta z edukacyjnego oprogramowania Corinth. Program dla szkoły w Żółwinie został  zakupiony dzięki dotacji Fundacji PGE.

W dniach 19–23 listopada w szkole w Otrębusach obchodzono Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Motywacja w dysleksji, nasze mocne strony”. Jednym z głównych celów akcji przybliżenie problemu dysleksji.

W ramach akcji „Zielona Niepodległość” dzieci z przedszkoli przy ul. Lilpopa oraz przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości pomagały sadzić rośliny na terenie swoich przedszkoli.

W czwartek 22 listopada w brwinowskiej OSP odbyło się spotkanie poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Tradycją stało się już, że wychowawcy i dyrekcja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Filialnego w Brwinowie bardzo przywiązują uwagę do krzewienia postawy patriotyzmu i miłości do ojczyzny wśród najmłodszych pokoleń Polaków. Corocznie w przedszkolach odbywają się uroczyste akademie związane ze świętem odzyskania niepodległości, w tym jednak roku obchody miały charakter szczególnie doniosły, w związku z 100. rocznicą tego wydarzenia.

lead9 listopada 2018 r. godz.11.11 włączając się do międzynarodowej akcji bicia rekordu w śpiewaniu4 – zwrotkowego hymnu narodowego, słoneczne przedszkolaki uczciły już po raz kolejny 100.lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.