Imponujący kasztanowiec biały rosnący na dawnym cmentarzu ewangelickim w Koszajcu został objęty szczególną ochroną prawną. Na wniosek Stowarzyszenia Projekt Brwinów, podczas sesji w dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Miejska ustanowiła go pomnikiem przyrody i nadała mu zaproponowaną przez społeczników nazwę „Ewangelik”.

Opłata stała + koszt wyżywienia + zajęcia dodatkowe: tak w ubiegłym roku naliczane były opłaty za przedszkola publiczne. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 1 września 2011 r., spowodowała, że samorządy w całej Polsce musiały uchwalić stawki dla nowego, indywidualnego sposobu obliczania wysokości opłat.

W niedzielę, 28 sierpnia w Pruszkowie odbyły się VII Dożynki Powiatowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele gminy Brwinów.

Gmina Brwinów przygotowuje się na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Powracając do szkolnych ław, uczniowie z Brwinowa zastaną spore zmiany.