Nauczycielki Przedszkola nr 1 w Brwinowie Monika Świderska i Paulina Jarzynka przygotowały relację z akademii, która odbyła się 10 listopada 2017 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. Słoneczne Przedszkole upamiętniło rocznicę odzyskania niepodległości bardzo uroczyście.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy Przedszkola nr 3 w Brwinowie wystawili przedstawienie „Rzepka” na podstawie wiersza Juliana Tuwima.

Dzieci z przedszkoli przy ul. Lilpopa i ul. Piłsudskiego w Brwinowie z radością powitały jesień i zostały oficjalnie pasowane na przedszkolaków.

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie zaprasza do nauki języków obcych on-line. Do wyboru są angielski, niemiecki, włoski i hiszpański dla dorosłych oraz angielski dla dzieci.

Mija rok od rozpoczęcia działalności Brwinowskiego Koła Sztuki.

W lipcu harcerze ZHP przebywają na obozach pod namiotami. Informację o harcerskiej akcji letniej przesłała dh. Maria Biernacka, instruktor do spraw promocji zewnętrznej.

Wernisaż wystawy odbył się w dworku Zagroda 28 maja 2017 r. Licznie przybyli bliscy i przyjaciele zmarłego kilka lat temu artysty.