11 i 12 września 1683 roku wojska dowodzone przez Jana II Sobieskiego pokonały armię wezyra Kara Mustafy. 328 lat później w Brwinowie odbyła się „powtórka” odsieczy wiedeńskiej. Słychać było szczęk broni i rżenie koni husarii: w wyobraźni można było przenieść sięna pole bitwy pod Wiedniem. 

W sobotnie przedpołudnie 10 września 2011 r. w parku miejskim pojawili się harcerze:  Przed startem rajdu „Dziś – jutro - pojutrze” zorganizowanego przez Hufiec Pruszków ZHP w ramach Europejskich Dni Dziedziectwa został posadzony pamiątkowy dąb harcerski.

W niedzielne przedpołudnie 4 września 2011 r. dożynkowi goście zaczęli zjeżdżać do Żółwina: bryczkami, samochodami oraz – jak ponad 60-osobowa grupa Brwinowskiej Masy Krytycznej - rowerami. Dziękczynna msza za tegoroczne plony była pierwszym punktem uroczystości.

Imponujący kasztanowiec biały rosnący na dawnym cmentarzu ewangelickim w Koszajcu został objęty szczególną ochroną prawną. Na wniosek Stowarzyszenia Projekt Brwinów, podczas sesji w dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Miejska ustanowiła go pomnikiem przyrody i nadała mu zaproponowaną przez społeczników nazwę „Ewangelik”.

Opłata stała + koszt wyżywienia + zajęcia dodatkowe: tak w ubiegłym roku naliczane były opłaty za przedszkola publiczne. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 1 września 2011 r., spowodowała, że samorządy w całej Polsce musiały uchwalić stawki dla nowego, indywidualnego sposobu obliczania wysokości opłat.

W niedzielę, 28 sierpnia w Pruszkowie odbyły się VII Dożynki Powiatowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele gminy Brwinów.

Gmina Brwinów przygotowuje się na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Powracając do szkolnych ław, uczniowie z Brwinowa zastaną spore zmiany.