PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa modernizuje urządzenia energetyczne. Powiadomienia o wyłączeniach można otrzymywać m.in. jako newsletter.

Prowadzone inwestycje wymagają czasami wstrzymania dostaw energii elektrycznej na kilka, a nawet kilkanaście godzin. PGE informuje o planowanych przerwach za pomocą rozwieszanych ogłoszeń, komunikatów głosowych pod nr telefonu pogotowia energetycznego 991 oraz za pośrednictwem strony internetowej. Można też otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mailowy. Zapisy na stronie PGE: link