Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonymi negocjacjami honorowanie oferty „Wspólny bilet ZTM – WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz, zostało przedłużone do dnia 30.06.2013 r. (włącznie).