Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia

 

iż została wydana decyzja Nr 38.2017 w dniu 5.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w ramach której przewiduje się budowę 20 pawilonów handlowych, budynku administracyjnego, toalety ogólnodostępnej i miejsc zadaszonych do handlu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 231/1 obr. 8 w Brwinowie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia

 

iż została wydana w dniu 27.11.2017 r. decyzja Nr 35.2017 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Obwodnica (dz. nr ew. 268/13 obr. 21, dz. nr ew. 1/21 - 1/31 obr. 20 oraz w działce nr ew. 63 obr. 20) w Brwinowie.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

  Ewa Sobierańska

 p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ostrzega przed chorobą, która rozprzestrzenia się m.in. wśród dzików.

Czytaj więcej…

Od 11 listopada 2017 r. obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadza na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych i zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu: (+48) 828 828 828, by zastrzec swoją kartę.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie zaprasza w listopadzie na cztery szkolenia dotyczące m.in. pomysłów na biznes, pozyskiwania środków na rozwój firmy czy zasad rozliczania należnych składek.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji VAT i przesyłania informacji jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

Już 25-26 października kolejna edycja 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Przez dwa dni wydarzenia będzie można przekonać się jak pozyskać i prawidłowo rozliczyć unijne dofinansowanie, w jakich branżach warto rozwijać swoje przedsiębiorstwa i jak zwiększać atrakcyjność i dostępność usług dla mieszkańców. Organizatorem spotkania jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.