Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków EFS na dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Dla uczniów szkół podstawowych został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkowi!”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło serwis internetowy wszechstronnie omawiający zagadnienia związane z opieką nad dziećmi do lat 3.

Zarząd województwa mazowieckiego informuje o trwających do 21 grudnia 2012 r.  konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Założeń do Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje o podwyżce cen biletów: zmianie ulegają opłaty za bilety okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz weekendowe). Cena biletów jednorazowych nie zmieni się.

W związku z wystąpieniem w latach ubiegłych na terenie powiatu pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych.

Prace remontowe na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska  potrwają do dnia 12 listopada 2012r. (poniedziałek) włącznie. Rozkład jazdy dla dni roboczych 9 i 12 listopada (piątek i poniedziałek) pozostaje taki sam, jak dotychczas obowiązujący. W dni sobotę i niedzielę (10-11 XI) autobusy komunikacji zastępczej wyruszają z Podkowy Leśnej Gł. już o godz. 7:57 (godzinę wcześniej niż w dzień powszedni).

W związku z remontem nawierzchni torowiska w dniach 5, 7-9 listopada br., w godz. 8:20-17:50 oraz 6 listopada w godz. 8:20-22:00 zamknięty zostanie dla ruchu pociągów odcinek Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.