Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących rozwoju średnich przedsiębiorstw. Można je składać od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Będzie on trwać od dnia 15 do 26 kwietnia 2013 r.

Placówka terenowa KRUS w Błoniu zaprasza osoby prowadzące działalność rolniczą do udziału w konkursie promującym bezpieczeństwo pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonymi negocjacjami honorowanie oferty „Wspólny bilet ZTM – WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz, zostało przedłużone do dnia 30.06.2013 r. (włącznie).

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje o nowych rozkładach jazdy, które obowiązywać będą od 14 kwietnia 2013 r.

Poczta Polska S.A. poszukuje chętnych do otwarcia agencji pocztowej w Brwinowie. Dotychczasowa, znajdująca się przy ul. 11 Listopada 4F/F kończy działalność.