Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znajdującej się w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1 a.

Przedmiotem dzierżawy będzie zabudowana budynkiem, nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/61 o powierzchni 0,2423 ha, z obrębu 0015 Otrębusy, położona w Otrębusach przy ulicy Wiejskiej 1 a.

Ogłoszenie w BIP