Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 4 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

 Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (działek ewidencyjnych) przeznaczonych do sprzedaży w Brwinowie.
Czytaj więcej...

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej…

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 600 tys. zł brutto.