Formika - jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie produkujący opakowania dla przemysłu mleczarskiego, farmaceutycznego i kosmetycznego od stycznia 2014 r. ma swoją siedzibę w Parzniewie.