Gmina Brwinów co roku przeznacza na inwestycje od 25% do nawet 50% budżetu. Starania o podniesienie jakości życia mieszkańców prowadzone są w gminie Brwinów systematycznie poprzez realizację inwestycji np. drogowych i oświatowych.

 

 

 

 

Pasywna hala sportowa w Brwinowie
Hala sportowa wybudowana w standardzie pasywnym jest budynkiem na miarę XXI wieku. Budynek hali składa się z trzech kondygnacji o powierzchni użytkowej 1958 m kw. Znajduje się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części i ścianką wspinaczkową), zaplecze szatniowo-sanitarne, sala fitness. Widownia jest wyposażona w 224 miejsca siedzące.

Z hali korzystają uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego, a popołudniami mogą w niej trenować i ćwiczyć mieszkańcy gminy, korzystając z bogatej oferty zajęć. Halą zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Kontakt do zarządcy hali e-mail: hala{at}ok.brwinow.pl, więcej informacji www.ok.brwinow.pl, zakładka ORLIK/HALA.

Na budowę hali gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 056 524 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.
Inwestycja została także dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania to 2 mln zł.
Inwestycja zrealizowana
Koszt: 9 450 465,92 zł

Budowa obwodnicy wsi Moszna
Prace przy budowie obwodnicy trwały od maja do października, a od początku listopada 2017 r. z drogi korzystają kierowcy. Oprócz zupełnie nowej drogi z ciągiem pieszo-rowerowym powstały dwa ronda – na skrzyżowaniach z drogami Moszna – Koszajec i Moszna – Pruszków oraz oświetlenie uliczne. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie większości samochodów ciężarowych z Moszny oraz z drogi Moszna – Domaniew, a także z samego Domaniewa w kierunku węzła autostrady A2.
Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 1 343 095,00 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, a spółka MLP przekazała gminie Brwinów na realizację tej inwestycji kwotę 300 tys. zł.
Inwestycja zrealizowana
Koszt 2 790 475,34 zł


Nowy budynek przedszkola w Otrębusach
W projekcie parterowego budynku znalazły się m.in. cztery sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazienki oraz magazynki podręczne i sala rytmiczno-ruchowa. Przedszkole będzie posiadać także własną kuchnię wraz z całym zapleczem. Powstaną również dwa place zabaw – jeden na wewnętrznym dziedzińcu, a drugi na tyłach budynku. Powierzchnia zabudowy wyniesie 1 743,82 m kw.
Inwestycja w trakcie realizacji
Koszt 6 281 064,30 zł

 

Klub Senior+ oraz świetlica socjoterapeutyczna w OSP przy ul. Nadarzyńskiej 25 w Żółwinie
Klub Senior+ oraz świetlica socjoterapeutyczna prowadzone przez ŚOPS mieszczą się w OSP przy ul. Nadarzyńskiej 25 w Żółwinie. Część pomieszczeń strażnicy – sala oraz przyległe do niej pomieszczenia i sanitariaty – przeszła generalny remont oraz została wyposażona w sprzęty, które pozwolą funkcjonować w nowej przestrzeni zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom. Zostało utworzone zaplecze kuchenne, salka klubowa i łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Klub Seniora jest otwarty dla mieszkańców w wieku ponad 60 lat z terenu całej gminy. Seniorzy mogą wspólnie spędzać czas, grając w gry planszowe, a także porozmawiać z innymi przy kawie i zawrzeć nowe znajomości. Mogą też wziąć udział w ciekawych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Korzystający z Klubu dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz zgłaszają własne pomysły na działalność placówki.
Klub Seniora został dofinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” kwotą 137 287,00 zł.
Inwestycja zrealizowana
Koszt 172 785,00 zł

Modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie
Przebudowa targowiska została podzielona na 2 etapy:
- etap I (2018 r.) zakłada wykonanie dokumentacji projektowej,
- etap II (2019–2020) prace budowlane według wariantu wypracowanego w konsultacjach z mieszkańcami, kupcami i właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Koncepcja modernizacji targowiska miejskiego zakłada pozostawienie go w obecnej lokalizacji, przy jednoczesnej zmianie wizerunku tej części miasta. Stare murowane pawilony znajdujące się na targowisku nie mają węzłów sanitarnych i wymagają całkowitej przebudowy. Obecnie są odsunięte o kilka metrów od granic sąsiednich działek, co z jednej strony zmniejsza powierzchnię handlową i komunikacyjną, a dodatkowo utrudnia utrzymanie porządku na zapleczu budynków. Brak też udogodnień technicznych dla stoisk dla kupców przyjezdnych. Nawierzchnia alejek wymaga przebudowy, a cały teren bardzo odbiega swoją estetyką od Rynku oraz przebudowanej w 2017 r. ul. Armii Krajowej.
Zadanie „Przebudowa targowiska Mój Rynek w Brwinowie (etap I+II)” otrzymało dofinansowanie w kwocie 999 862,00 zł z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Inwestycja w trakcie realizacji

 

Przebudowa ulicy Sadowej i T. Toeplitza w Otrębusach
Zakres robót objął przebudowę całego pasa drogowego ul. T. Toeplitza z wjazdem w ul. O. Kolberga oraz części ul. Sadowej na odcinku od rejonu ul. T. Sygietyńskiego do rejonu ul. Wspólnej (bez skrzyżowań z tymi ulicami).
W pasie ul. Toeplitza została wybudowana jezdnia asfaltowa z częściowo utwardzonym poboczem oraz chodnikiem między ul. Warszawską a ul. O. Kolberga. W środkowym odcinku wykonano wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch drogowy. Wyniesione zostanie również całe skrzyżowanie ul. T. Toeplitza z ul. Sadową, która na przebudowanym odcinku uzyskała nową asfaltową nawierzchnię z częściowo utwardzonym poboczem. Na całym przebudowanym odcinku ul. Sadowej zaplanowano chodnik po jej północnej stronie. Dodatkowe wyniesienie z kostki. Dodatkowe wyniesienie z kostki znajduje się też na odcinku między ul. T. Toeplitza a ul. Wspólną.
Inwestycja zrealizowana
Koszt 966 000,00 zł

 

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
W ramach projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach" przewidziane są 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, zaplanowana została droga manewrowa zakończona okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przewidziano również parkingowy system kontroli dostępu, monitoring, oświetlenie, a także ustawienie przenośnej toalety oraz koszy na śmieci. W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.
Inwestycja planowana
Koszt 1 119 334, 65 zł

 

 

Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack
Inwestycja zakłada utworzenie dwóch torów pumptrackowych, mini pumptrack i easy pumptrack zaprojektowanych w taki sposób, aby umożliwiały jazdę zarówno na rowerze, jak i na deskorolce, rolkach czy hulajnodze. Asfaltowy tor rowerowy będzie składać się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych hopek ułożonych w takiej kolejności, żeby było możliwe rozpędzenie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. W przyszłości pumptracki mają zostać rozbudowane o bardziej zaawansowane elementy.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę torów dla rowerów dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 105 494,00 zł.
Inwestycja planowana
Rozwój systemu dróg rowerowych
Drogi rowerowe powstają wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W sumie zostanie zbudowanych lub przebudowanych 10 odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”. Rowerzyści mogą już korzystać z wybudowanych pod koniec 2017 r. ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Przejazd na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Mszczonowskiej oraz wzdłuż ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Przejazd do rowu RS – 11. Przy okazji przebudowy ul. Granicznej powstanie nowa ścieżka rowerowa o długości ok. 700 m. Przetarg został rozstrzygnięty, a prace mają zakończyć się na początku września.

Rowerzyści zyskują coraz więcej bezpiecznych połączeń rowerowych na terenie gminy Brwinów. Jeszcze kilka lat temu rowerzyści poruszali się wraz z ruchem samochodowym, skrajem jezdni. Teraz warunki do jazdy rowerem poprawiają się z każdym zrealizowanym zadaniem.
Projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” otrzymał dofinansowanie 4,8 mln zł ze środków UE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Inwestycja realizowana
Koszt 6 437 256,07 zł

 

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie
Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie obejmuje kilka etapów rozłożonych w czasie.
W 2013 r. został wykonany remont głównego ciągu pieszego: wybudowano nowy chodnik, oświetlenie i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilanie monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. Modernizacja kosztowała około 1,2 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 812 698,43 zł ze środków RPO WM.
W 2017 r. w brwinowskim parku powstała siłownia plenerowa wyposażona m.in. w orbitrek i biegacz, koła tai chi, twister i wahadło, prasę nożną i wioślarza. Pojawiła się szachownica plenerowa o wymiarach 4 × 4 m oraz fontanna-pluskowisko. Został też wybudowany nowy plac zabaw dla dzieci starszych, które mogą korzystać z wielu urządzeń m.in.: karuzeli z lin, linarium, piramidy linowej, obrotowej huśtawki oraz trampoliny. Pojawiły się nowe alejki oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i tablice regulaminowe. Zakres prac objął też m.in. wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, fragmentów sieci wodociągowej ze zdrojem ulicznym (poidełkiem), a także wykonanie sieci energetycznej.
„Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” to projekt realizowany w latach 2018–2021. Rok 2018 to czas na przygotowanie dokumentacji projektowej ogrodu botanicznego. Wykonawca, który zostanie wybrany w przetargu, będzie miał za zadanie uporządkowanie istniejącej zieleni oraz urządzenie nowej, wprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw, założenie trawników i roboty pielęgnacyjne. Zostaną wykonane nasadzenia drzew z gatunków rodzimych w odmianach hodowlanych, nasadzenia niektórych rabat kwiatowych i traw dekoracyjnych. Powstaną pergole, pojawią się nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, elementy ozdobne, a także nowe alejki i oświetlenie.
Zagospodarowanie terenu stworzy możliwie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. Przewidziano ustawienie budek lęgowych i karmników. Do nasadzeń zostaną wybrane rośliny naturalnie występujące w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Stworzą one w parku enklawę ciszy. Jest to szczególnie ważne ze względu na bliskość ruchliwych ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie ekranów oddzielających teren kolejowy pnączami pozwoli na uzyskanie efektu zielonej ściany i dodatkową barierę ochronną.
Dofinansowanie tego projektu wynosi 2 140 229,65 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Inwestycja realizowana

 

 

Budowa kanalizacji w Owczarni
Budowa kanalizacji w tej części gminy Brwinów, która nie łączy się terytorialnie z obszarem miasta i pozostałych 12 sołectw, rozpoczęła się w 2015 r. W ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano 8 229,44 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 2 333,25 m kanałów tłocznych oraz 9 przepompowni ścieków.
Zakończony obecnie etap obejmuje 4 822,94 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 679,43 m kanałów tłocznych oraz 5 przepompowni ścieków. Inwestycja objęła m.in. ul. Żółwińską, ul. Wazów, ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz drogi wewnętrzne od ul. Bony. Trwa już budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Żółwińskiej, Konwaliowej oraz Lawendowej. Ten etap prac powinien zakończyć się zgodnie z zawartą umową do końca sierpnia 2018 r.

Inwestycja realizowana